Surah Saff

L1 – First Ayat: AudioTranscript

L2 – Second Ayat: AudioTranscript

L3: Fourth Ayat AudioTranscript

L4: Fourth Ayat Part 2: AudioTranscript

L5: Fourth Ayat Part 3: AudioTranscript

L6: Audio – Transcript

L7: Audio – Transcript

L8: Audio – Transcript